sábado, 22 de abril de 2017

IL.LUSTRACIONS FINALITZADES i amb alguns retocs...


En aquest post, us mostro algunes de les il.lustracions del nostre projecte ja finalitzades, amb els textos i aquest cop amb alguns retocs digitals, per donar magia i al.legría a les nostres fadetes!!In this post, I show you some illustrations already completed of our project, with the texts and this time with some digital retouching, to give more magic and joy our little fairy !!domingo, 13 de noviembre de 2016

RENOVACIÓ del PROJECTE-04 (últims retocs)...En aquest post podeu veure els últims retocs, fets a mà, amb els llapiços de color de les il.lustracions de les petites fades.


In this post you can see the finishing touches, handmade, with colored pencils of the illustrations of the little fairies.
domingo, 25 de septiembre de 2016

NOVA PORTADA...


Aqui podeu veure la nova portada que os mostro com a primicia. 

Despres de fer varies proves de composició, color, etc, aquesta es la definitiva. Encara falta acabar alguns detalls en Photoshop.Here you can see the new cover that shows you as a preview.

After doing several tests of composition, color, etc, this is the definitive. There is still to finish some details in Photoshop.
sábado, 17 de septiembre de 2016

RENOVACIÓ del PROJECTE-03 (color en procés)...En aquesta entrada podeu seguir la evolució del procés de color, de les noves il.lustracions...


In this post you can follow the evolution of process of the color the new illustrations...


domingo, 28 de agosto de 2016

RENOVACIÓ del PROJECTE-02 (Color en procés)...


Continuant amb la renovació del nostre projecte, en aquesta entrada us vull mostrar com es va desarrollant el proces del color de las ilustracions.

Estic desarrolant una part del total de les ilustracions.Continuing with the renewal of our project, in this post I want to show how is progressing the process of the color illustrations.

I am developing a part of the total the illustrations.En format quadrat i doble pàgina rectangular, amb fondos en blanc i cenefas de variats colors.In square format and rectangular double page, with white backgrounds and borders in assorted colors.


En posteriors entrades us aniré mostrant el procés del color de les il·lustracions.In next posts I will be showing the process of the color of illustrations.
martes, 9 de agosto de 2016

NOUS ESBOSSOS...En aquesta entrada us vull mostrar com va avançant el projecte de les petites fades. Com us vaig dir en un anterior post, estic treballant la total renovació del projecte.
Vaig començar amb el Storyboard ràpid, ara ja tinc tots els esbossos ja acabats i preparats per començar amb el color.In this post I want to show you how it's going my project of the little fairies. As I said in a previous post, I am working full renovation project.
I started with quick Storyboard, now have all already finished and prepared sketches to begin with the color.Aquí us mostro, com a primícia, tres dels nous esbossos, amb el text ja compaginat en català.


Here I show you three new sketches, with text incorporated, in Catalan.

En posteriors entrades us aniré mostrant el procés del color de les il·lustracions.In next posts I will be showing the process of the color of illustrations.sábado, 21 de mayo de 2016

RENOVACIÓ del PROJECTE-01
En aquest nou post us vull mostrar com a novetat, dues imatges sobre el nostre projecte on podeu veure el procés de renovació d'aquest projecte.
Actualment estic treballant en una nova portada, he realitzat variades proves en Photoshop i aquí teniu un avanç de la primera idea i composició.


In this new post I want to show as a novelty, two images of my project, where you can see the renewal process of this project.
I am currently working on a new cover, I made various tests in Photoshop and here is an advance in first idea and composition.
També estic treballant en el Storyboard sobre el guió. Tinc el primer esbós de composició ràpida de les vinyetes i aviat faré els esbossos ja acabats i preparats per al color.


I'm also working on the Storyboard on the script. I have the first draft of quick composition of the scenes and soon I will make the sketches already finished and prepared for the color.

En properes entrades, us aniré mostrant l'evolució i procés d'aquest projecte amb la seva total renovació.

In next posts, I will be showing the evolution and process of this project with the total renovation.